22 April, 2016

HÀ NỘI – LONDON: KHUYẾN MẠI HẠNG Y-DELUXE

Giá khuyến mại: 1000 USD khứ hồi

Thời gian xuất vé: 08/04/2016 – 15/06/2016
Thời gian khởi hành: 24/04/2016 – 30/09/2016

Thời gian dừng tối đa: 01 năm
Đặt chỗ, xuất vé: Chỗ phải được xác nhận trên toàn bộ hành trình.
Hoàn/Hủy/Đổi:
+ Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 50 USD
+ Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50 USD

Lưu ý: Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng

Chưa được phân loại
About Khánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *